?>
 

Blom&Moors



Blom&Moors is een ontwerpbureau voor de inrichting van de openbare ruimte. Het bureau is gespecialiseerd in visievorming voor en het ontwerp van inrichtingselementen. In iedere opgave wordt gezocht naar een passende benadering. Of het nu om de ontwikkeling van een visie gaat, het ontwerpen van reeksen inrichtingselementen of uniek maatwerk voor een plek. Opgaven voor stations en spoorgerelateerde projecten maken deel uit van de expertise. 

In de opgaven waar we met bureau OSLO aan werken, ontmoeten het schaalniveau van het landschap, het object en de beplanting elkaar. Zo werken we samen aan de herinrichting van de buitenruimte van De Gruyter Fabriek en adviseert bureau OSLO ons bij beplantingskeuzen in diverse opgaven.

Door deze samenwerking en dialoog ontstaan breed gedragen en realiseerbare projecten, waarin gedurende het proces aandacht blijft voor de gewenste ambitie, de context van de plek en de beleving van gebruikers.



  http://www.blom-moors.nl


Blom&Moors