Buitenhaven

's-Hertogenbosch

opdrachtgever

gemeente 's-Hertogenbosch

uitvoering

2014-2015

De Buitenhaven is een straat van ruim 400 meter lang aan de oostzijde in de historische vestingstad ’s-Hertogenbosch en grenst aan de Stadsdommel. De stadsmuur verloopt heel lichtjes en de breedte van het profiel varieert van minder dan 11 tot ruim 14 meter. Er was nauwelijks loopruimte aan de stadsmuur en de wens was deze ruimte te verbreden en tegelijkertijd de monumentale essen te handhaven evenals het overgrote deel van de parkeerplaatsen. In het ontwerp is de stoep aan de gevelzijde waar mogelijk versmalt waardoor de rijbaan nu subtiel de licht golvende gevel volgt. Aan de stadsmuur is, op een enkele plek na, een stoep van anderhalve meter gemaakt. De variabele ruimte zit in de parkeerstrook: is deze breed genoeg dan wordt haaks geparkeerd, wordt deze smaller dan wordt steeds schuiner geparkeerd. Voor de oude bomen zijn speciale cortenstalen boomspiegels ontworpen die per boom op maat gemaakt zijn. Een deel van het bestaande wortelpakket van de bomen maakt deel uit van de verbrede stoep aan de stadsmuur. Elke boom heeft daarom een pasgemaakt zwevend rooster over de wortels gekregen.