Centrum Den Haag

Den Haag

opdrachtgever

Gemeente Den Haag

opdrachtnemer

Bureau B+B

uitvoering

vanaf 1990

In 1989 is het plan ‘De Kern Gezond’ opgesteld. Door bureau B+B samen met verschillende gemeentelijk diensten is een integraal herinrichtingsplan voor de openbare ruimte van de binnenstad gemaakt, wat in de jaren daarna als lichtend voorbeeld heeft gediend voor verschillende binnensteden. Eenvoud, multifunctionaliteit en ‘eenheid in verscheidenheid’ is de basis voor een succesvol project dat tot op heden, na 25 jaar, nog steeds loopt. Martien van Osch heeft als ontwerper bij B+B het tekenwerk voor de nota geleid en van 1990 tot 1995 de Torenstraat en verschillende kernwinkelstraten en –stegen ontworpen, de Hofplaats gedetailleerd en een handboek straatmeubilair en een detailboek straatwerk opgesteld.