De Hoef Zuid

Rosmalen

opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

stedenbouwkundig plan

HilberinkBosch Architecten

architectuur

HilberinkBosch Architecten en de Twee Snoeken

uitvoering

2016

De Hoef Zuid is een woningbouwplan op voormalige sportvelden midden in Rosmalen. Tussen de Hoef noord en zuid ligt een parkstrook met een natuurlijke inrichting. In 2012, nog volop in crisistijd, is een tender gewonnen door de ontwikkelaars Van Wanrooij en Hoedemakers met een stedenbouwkundig plan door HilberinkBosch Architecten en een groene inpassing door OSLO. Uitgangspunt was om, ondanks de beperkte ruimte, een zeer groene buurt te realiseren. Er zijn drie erven gemaakt met daartussen smalle groene stroken met een minimale verharding waardoor de parksfeer de buurt in wordt getrokken. De stroken liggen lager dan de woningen en de hoogteverschillen zijn opgelost met afgedekte schanskorven. Ook op de erven zelf is de verharding geminimaliseerd. Het groen is zo effectief mogelijk ingezet met bomen, boomstruiken, weidevegetatie en op de erven Zegge als onderbeplanting. Effectief in de zin dat in de dwarsprofielen de ruimte is benadrukt en in perspectief juist een heel groen beeld ontstaat. Bestaande bomen zijn zoveel als kon gehandhaafd. Er is een groene, ontspannen en zeer gewilde woonbuurt ontstaan.