Hoofdstraat

Veghel

opdrachtgever

Gemeente Veghel

team

Martien van Osch en Bram Breedveld

uitvoering

2013

De Hoofdstraat is de oude winkelstraat van Veghel en heeft een fraai bochtig verloop en een prachtige verbreding, voortkomend uit de oude functie: op deze belangrijkste ruimte van het oude dorp vond de markthandel plaats. De inrichting was gefragmenteerd en sleets, maar er was geen geld voor een totale herinrichting. Gekozen is voor beperkte ingrepen met een groot effect. Allereerst is de winkelstraat autovrij gemaakt. Er zijn vervolgens grote Gleditsia’s geplant waarbij veel zorg is gegeven aan een goede ondergrond. Rond de bomen zijn taxusvakken geplant met op de kopse kanten nieuwe zitbanken van natuursteen met houten zitting. De straat heeft een groene allure gekregen. De bakstenen verharding is blijven liggen en overbodig meubilair is opgeruimd.