Park Fort Kraijenhoff

Nijmegen

opdrachtgever

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront

architectuur

Orange Architects

uitvoering

2021

Ten westen van het historisch centrum van Nijmegen ligt het ‘Waalfront’, een gebied wat wordt getransformeerd tot een hoogwaardige nieuwe stadswijk. Het gebied kent een rijke gelaagde geschiedenis: Rond 200 na Christus stond hier de grote Romeinse nederzetting Ulpia Noviomagus. Begin 1800 wordt op deze plek het fort Kraijenhoff gebouwd als onderdeel van een kring van forten rondom Nijmegen. De opdrachtgever is baron Cornelis Kraijenhoff, de naamgever van het fort. In 1914 is besloten het fort af te breken. Alles is gesloopt, maar de muren aan de Waal zijn behouden als waterkering. Begin 1900 wordt het hele gebied in gebruik genomen als industrieterrein met onder andere de Honig en Nyma fabrieken. Op de plek waar eens het fort lag wordt nu het Park Fort Kraijenhoff gerealiseerd, een stadsparkje van anderhalve ha, met het oude fort als footprint en inspiratiebron. Aan de stadszijde wordt een nieuwe fortmuur gebouwd en op de plek van de voormalige gracht wordt het terrein verlaagd. In het park worden drie appartementengebouwen, ontworpen door Orange Architects, gebouwd op of aan de nieuwe muur. Het fort wordt daarmee de basis voor deze nieuwe gebouwen. Aan de drie andere zijden van het voormalige fort keren de vroegere aarden wallen in gestileerde vorm terug, waardoor een intiem binnenterrein in het parkje ontstaat. De getrapte aarden wallen nodigen uit tot velerlei parkgebruik.