Stadswalpark

Breda

team

Martien van Osch en Ton Gjeltema

ontwerp

Studie 2015

Aan de Westflank van het centrum van Breda is het verkeer teruggedrongen en zijn de voormalige grachten teruggebracht. De ambitie van de gemeente is om ook aan de Oostflank het verkeer te verminderen en aan deze zijde een groene verblijfruimte te realiseren. Met de cultuurhistorie – in de Middeleeuwen lag hier een wal met daarvoor een stadsmuur met torens en poorten – als inspiratiebron. Voor deze opgave is een studie verricht in samenwerking met de gemeente. In dit concept wordt een 250 meter lang smal park gemaakt wat het Valkenbergpark en het Chassé-park met elkaar verbindt. De rijbaan wordt versmald en naar de buitenrand verschoven. Het parkgedeelte wordt verdiept waardoor het park geborgenheid krijgt. Door het hoogteverschil wordt de loop van voormalige muur, uitgevoerd in cortenstaal, versterkt. Schotsvormige plantenvakken met zitranden zorgen voor reeks van verblijfsplekken. Grote eigentijdse objecten, los van de muur en de vloer geplaatst, zijn het beeldmerk van het lineaire park. Ze verwijzen naar de voormalige stadstorens en poorten maar in tegenstelling tot de zware torens zijn ze licht en luchtig.