Trap Diezebrug

's-Hertogenbosch

opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

uitvoering

2014

In 1999 is het ontwikkelingsplan voor de vestingwerken ‘Versterkt Den Bosch’ opgesteld. Een van de uitgangspunten om de vesting beter beleefbaar te maken is het creëren van een fijnmazig netwerk voor voetgangers op en rond de vesting. Voor de Citadel ligt een landtong die doodloopt tegen een grote pijler van de Diezebrug. Rechts loopt de Aa en links komen de Dommel en de Binnendieze bij elkaar. Na de brug stroomt alles als Dieze verder. Door een trap te maken tussen het brugdek en de landtong is een handige kortsluiting in de routes op en buitenom de vesting gemaakt. De trap overbrugt een hoogteverschil van 6 meter, beweegt zich van de Diezebrug af en is tamelijk lui voor een makkelijke beloopbaarheid. Het middenbordes ligt boven het water en vanaf hier is een mooie blik over de Dieze te werpen onder de brug door.