Westwal en Sint Janssingel

's-Hertogenbosch

opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

uitvoering

2010

prijzen

Selectie Gouden Piramide 2007

Aan deze oostelijke zijde van de binnenstad stroomt de Stadsdommel. Ruim honderd jaar geleden zijn de vestingwerken grotendeels afgebroken en is de rivier rechtgetrokken om het water zo snel mogelijk af te voeren. Het contact vanaf de stad met de rivier was verbroken door geparkeerde auto’s en opgaand groen. De vestingwerken zijn deels gerestaureerd en gereconstrueerd. Aan de overzijde van het water zijn de oevers ecologisch ingericht en is de loop weer iets meanderend gemaakt. De straten zijn ingericht als stadsstraten met gebakken klinkers en met nieuwe grote iepen, vestingboom bij uitstek. In het beperkte openbare gebied is ruimte gemaakt voor voetgangers aan de vestingmuur. De rand van de historische vestingstad is weer herkenbaar met prachtig uitzicht over de Stadsdommel.