Wilhelminaplein

's-Hertogenbosch

opdrachtgever

Gemeente 's-Hertogenbosch

ontwerp

2011

Op deze plek in de historische stad Den Bosch lagen voorheen de vestingmuren met de Vughterpoort en een ravelijn. Deze verdedigingswerken zijn eind 1800 afgebroken om ruim baan te maken voor een versnelde waterafvoer van de Dommel. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw lag hier een groot verkeersplein met een spaghetti aan autoverbindingen. Door nieuwe wegen in de omgeving is het verkeer op het plein verminderd en kan het eenvoudiger afgewikkeld worden. Dat geeft ruimte om de entree tot de binnenstad te verduidelijken, de vestingwerken weer zichtbaar te maken en de verblijfskwaliteit fors te verbeteren. Hiervoor is het ‘droombeeld’ ontworpen. Het verkeersplan is inmiddels uitgevoerd waarbij de wegen zo zijn gesitueerd dat er zoveel mogelijk ruimte overblijft voor een goede entree van binnenstad. De definitieve invulling van de ontstane ruimte volgt later. Een concept voor het eigentijds aanduiden van de eertijds imposante Vughterpoort is het idee ‘Theater Pickepoort’. Hierbij wordt de verdwenen poort weer zichtbaar gemaakt in cortenstalen lamellen. Met het adagium ‘van weren naar welkom’ wordt de kleine poortopening opgerekt tot een grootse entree die tevens als buiten-stads-theater dienst kan doen.