Linie vormgeving

2007Dit inspiratieboek is in opdracht van de Liniecommissie Nieuwe Hollandse Waterlinie opgesteld door Feddes Olthof Landschapsarchitecten. In dit boek staan uitmuntende voorbeelden uit binnen- en buitenland die als inspiratie en referentie kunnen dienen voor de ambitieuze ontwikkeling van verschillende onderdelen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In het boek zijn verschillende onderdelen van de vestingwerken van Den Bosch, ontworpen door OSLO en Van Roosmalen van Gessel Architecten, opgenomen als inspirerende voorbeelden.Linie vormgeving